Lizzy Aerts

Het laatste onderdeel dat nog restte om de opleiding Commerciële Economie succesvol af te ronden was het schrijven van mijn scriptie tijdens een afstudeerstage. In februari 2015 ben ik (Lizzy Aerts) begonnen met mijn afstudeerstage bij Martin Cuypers BV voor een periode van 17 weken.

Tijdens deze afstudeerstage heb ik onderzoek gedaan naar “Het Nieuwe Werken” binnen MKB bedrijven, om hierover meer informatie te vergaren heb ik een aantal MKB bedrijven persoonlijk benaderd en een enquête online verspreid onder de MKB klanten. De resultaten die hieruit zijn gekomen hebben voor vernieuwende, verdiepende en relevante inzichten gezorgd. Aan de hand van deze resultaten heb ik uiteindelijk een aantal aanbevelingen gedaan over hoe Martin Cuypers BV haar visie met betrekking tot “Het Nieuwe Werken” het beste kan communiceren naar haar MKB klanten.

"een inspirerend en leuk bedrijf om stage te lopen"

Ik heb een fijne afstudeerperiode gekend bij Martin Cuypers BV. Ik werd door alle medewerkers goed ontvangen. Tijdens deze periode heb ik het bedrijf, de medewerkers, maar ook de cultuur en werkwijze van Martin Cuypers BV beter leren kennen. Martin Cuypers BV is een vooruitstrevend bedrijf, dat de klant centraal stelt. Het ontzorgen van de klant staat bij Martin Cuypers BV bovenaan.

Ik hoop dat mijn onderzoek voor nieuwe inzichten heeft gezorgd en dat mijn aanbevelingen van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de toekomst. Verder wil ik het hele team van Martin Cuypers BV bedanken voor de inspirerende tijd die ik heb mogen hebben in het Office Inspiration Centre. Martin Cuypers BV is een inspirerend en leuk bedrijf voor stagiaires om stage te lopen.

Terug naar het overzicht.

<b>"/>